• header.jpg

HIIT jest treningiem typu aerobowego opartym na tak zwanych interwałach. Interwały w tym przypadku polegać będą na zastosowaniu krótkich okresów ćwiczeń aerobowych o wysokiej intensywności naprzemiennie z okresami (również krótkimi) o umiarkowanym wysiłku fizycznym. W skrócie dzieli się na dwie fazy treningowe:

  • faza aerobowego przyspieszenia,
  • faza aerobowego spowolnienia („odpoczynku w ruchu”).

Wraz z czasem stosowania i adaptacją organizmu do tego typu wysiłku i zwiększonej wydolności, HIIT zamienia się w metodę treningową opartą na coraz dłuższych fazach przyspieszenia typu aerobowego oraz coraz krótszych fazach spowolnienia – oczywiście na zasadzie przeplatania, o której wspominałem.

Prowadzi Karolina