• header.jpg

dominik

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe trenera II klasy piłki koszykowej, nauczyciel dyplomowany oraz trener zespołu kadetów w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie. W wolnych czasie trenuje kolarstwo w barwach TGV Club i wrzuca piłkę do kosza w grupie Oldboys Obra Kościan. Posiada duże doświadczenie w pracy z ludźmi, umiejętnie potrafi motywować do wysiłku.